Náš tím

Mgr. Erika Kelemenová

Riaditeľka školy              

Telefón: 058 / 7341893

Email: ms.kyjevska@roznava.sk

 

 

Mgr. Eva Škorňová

Zástupkyňa riaditeľky             

 

 

Mgr. Marcela Dovcová

Pedagogický zamestnanec - 1. trieda

 

 

 

Bc. Marcela Gazdíková

Pedagogický zamestnanec - 5. trieda

 

 

Mgr. Henrieta Hliváková

Pedagogický zamestnanec -  4. trieda

 

Monika Hulinová

Triedny učiteľ - 5. trieda

 

Ľudmila Krajčiová

Triedny učiteľ - 6. trieda

 

Mgr. Adriana Lesňáková

Pedagogický zamestnanec - 2. trieda

 

 

Mgr. Ľubica Madarászová

Pedagogický zamestnanec - 6. trieda

 

 

Mária Mikulecká

Triedna učiteľ - 1. trieda

 

 

Eva Székelyová

Triedny učiteľ - 3. trieda

 

Mgr. Martina Mádiová

Triedny učiteľ - 4. trieda

 

 

 

 

Hildegarda Támárová

Triedny učiteľ - 2. trieda

 

Zuzana Richnavská

Riaditeľka školskej jedálne

Martina Hlaváčová

Pomocná sila v kuchyni

Katarína Filčáková

Technický zamestanec     

Jana Olexová

Technický zamestnanec     

Ján Forgáč

Technický zamestnanec - údržbár     

Tímea Kissová

Technický zamestnanec

Andrea Šujanká

Zamestnanec školskej jedálne