Náš tím

Mgr. Erika Kelemenová

Riaditeľka školy              

Telefón: 058 / 7341893

Email: ms.kyjevska@roznava.sk

 

 

Mgr. Eva Škorňová, triedny učiteľ - 5. trieda

Zástupkyňa riaditeľky             

 

 

Mgr. Marcela Dovcová, triedny učiteľ

Pedagogický zamestnanec - 2. trieda

 

 

 

Bc. Marcela Gazdíková, triedny učiteľ

Pedagogický zamestnanec - 1. trieda

 

 

Mgr. Henrieta Hliváková, triedny učiteľ

Pedagogický zamestnanec -  6. trieda

 

Monika Hulinová

1. trieda

 

Ľudmila Krajčiová

 3. trieda

 

Mgr. Adriana Lesňáková, triedny učiteľ

Pedagogický zamestnanec - 4. trieda

 

 

Mgr. Ľubica Madarászová, triedny učiteľ

Pedagogický zamestnanec - 3. trieda

 

 

Mária Mikulecká

Pedagogický zamestnanec - 2. trieda

 

 

Eva Székelyová

Pedagogický zamestnanec - 5. trieda

 

Bc. Vladimíra Hegedúšová

Pedagogický zamestnanec - 6. trieda

 

 

 

 

Hildegarda Támárová

Pedagogický zamestnanec - 4. trieda

 

Zuzana Richnavská

Riaditeľka školskej jedálne

Martina Hlaváčová

Pomocná sila v kuchyni

Annamária Kovácsová

Technický zamestanec     

Jana Olexová

Technický zamestnanec     

Ján Forgáč

Technický zamestnanec - údržbár     

Tímea Kissová

Technický zamestnanec

Andrea Šujanká

Zamestnanec školskej jedálne