Triedy

  1. trieda – lienky

triedna učiteľka: Mária Mikulecká

učiteľka: Mgr. Marcela Dovcová

  1. trieda – zajkovia

triedna učiteľka: Hildegarda Támárová

učiteľka: Mgr. Adriana Lesňáková

  1. trieda – motýliky

triedna učiteľka: Eva Székelyová

učiteľka: Mgr. Eva Škorňová

  1. trieda – sovičky    

triedna učiteľka: Mgr. Martina Mádiová

učiteľka: Mgr. Erika Kelemenová – riaditeľka MŠ,  Mgr. Henrieta Hliváková

  1. trieda – kvietky

triedna učiteľka: Monika Hulinová

učiteľka: Bc. Marcela Dovcová

  1. trieda – včielky

triedna učiteľka: Ľudmila Krajčiová

učiteľka: Mgr. Ľubica Madarászová