NAJBLIŽŠIE AKTIVITY

 

Plán aktivít – september 2018

 

 1. Realizácia projektu: Zdravé nôžky, v rámci Európskeho týždňa športu
 2. V rámci Dní mesta Rožňava zorganizovať:
 •  vedomostný kvíz o meste Rožňava v 5.-6. triede,
 •  vyhotoviť z Lego stavebnice maketu mesta: „Tu žijem.“,
 •  návšteva Námestia baníkov,
 •  návšteva baníckeho múzea.
 1. Logopedická depistáž – 18.,25.9.2018
 2. Divadelné predstavenie Zvieratkovo II

 /školská jedáleň, 10,30 hod, 1,30 €/

 1. Zasadnutie rodičovskej rady – 11.9.2018 /15,00hod./
 2. Celoškolské rodičovské združenie – 11.9.2018 /15,45 hod./
 3. Zasadnutie rady školy