NAJBLIŽŠIE AKTIVITY

 

Plán aktivít – apríl  2018

 

  1. Predplavecká príprava – 6. trieda 
  2. Exkurzia do jaskyne Gombasek za účelom poznávania prírodného prostredia regiónu/5. a 6. trieda/
  3. Vysádzanie kríkov, stromov pri príležitosti Dňa zeme s cieľom rozširovať zeleň v areáli školského dvora
  4. Exkurzia do hvezdárne v Rožňave /5. a 6. trieda/
  5. Tematická vychádzka na hasičskú stanicu v Rožňave
  6. Včelár v materskej škole – 17.4.2018
  7. Deň otvorených dverí v materskej škole: 18.4.2018
  8. Športové dopoludnie:
  9. Návšteva parku pri kaštieli Betliar – jar v parku /3. a 4. trieda/.
  10. Návšteva baníckeho múzea – výstava histórie športu v Rožňave /5.a 6.trieda/