NAJBLIŽŠIE AKTIVITY

 

Plán aktivít – jún  2018

 

 • Deň detí v materskej škole: Cesta rozprávkovým lesom
 • Škola v prírode: 4. – 8. 6. 2018
 • Rozvíjanie environmentálneho povedomia realizáciou ekohier – 5.6.2018
 • Policajt v materskej škole
 • Športové dopoludnie
 • Deň otcov – športový charakter popoludňajších aktivít detí a rodičov
 • Divadlo: Danka a Janka
 • Rozlúčka predškolákov
 • Noc škriatkov
 • Ujo Ľubo v materskej škole
 • Stretnutie detí 5. a 6. triedy s prvákmi ZŠ akad. Hronca: Dopoludnie s knihou