NAJBLIŽŠIE AKTIVITY

 

Plán aktivít – máj  2019

  1. Zápis detí do MŠ: 6.5. – 10.5.2019
  2. Letná športová olympiáda pre deti – 16.5.2019
  3. Návšteva hasičskej stanice /5-6 trieda/
  4. Sokoliar v materskej škole /20.5.2019/
  5. Deň matiek – slávnostné besiedky v jednotlivých triedach
  6. Deň mlieka – príprava jedál z mlieka: 21.5.2019
  7. Vytvoriť bylinkovú záhradku v areáli školského  dvora.
  8. Škola v prírode pre 5-6 ročné deti: Nová Lesná /27.-31.5.2019/
  9. Koncert ZUŠ na radnici /5-6 ročné deti/