NAJBLIŽŠIE AKTIVITY

 

Plán aktivít – december  2018

 

 

  1. Návšteva knižnice (5-6 ročné deti) – 3.12.2018
  2. Pedagogická rada – 3.12.2018
  3. Gemerské osvetové stredisko  – 4. trieda (deti a rodičia)
  4. Mikuláš v MŠ – 6.12.2018
  5. Stretnutie predškolákov s Mikulášom v ZŠ pionierov – 6.12.2018 , 15,00 hod.
  6. Vianočné besiedky v jednotlivých triedach
  7. Spoločné posedenie pri vianočnom stromčeku – 18.12.2018/9,45 hod. – školská jedáleň