Poďakovanie za pomoc a spoluprácu:

 

Mesto Rožňava – zriaďovateľ materskej školy

Rodičovské združenie pri Materskej škole Kyjevská 2020/14 Rožňava

Ing. Adrian Fafrák

Ing. Vladimír Spišiak

SCA Gemerská Hôrka

Ing. Zajačková

Mgr. Martin Mikolaj

rodina Ďuránová

Ladislav Takáč

Rodina Grígerová

Dušan Bezek

Peter Plajdicsko

Ulrika Šéblová

Radka Óvaryová