Poďakovanie za pomoc a spoluprácu:

 

Mesto Rožňava – zriaďovateľ materskej školy

Rodičovské združenie pri Materskej škole Kyjevská 2020/14 Rožňava

Ing. Adrian Fafrák

SCA Gemerská Hôrka

Ing. Zajačková

Mgr. Martin Mikolaj

rodina Ďuránová

Rodina Grígerová

Dušan Bezek

Ulrika Šéblová

Radka Bakošová

rodina Iványová

rodina Pazerová

rodina Kerek

pán Dovec

pán Ondrej

rodina Vajsová