OZNAM
Mesto Rožňava ako zriaďovateľ materských škôl oznamuje zákonným zástupcom detí, že prevádzka v materských školách bude dňa 02.02.2018 prerušená.

Prevádzka vo všetkých materských školách bude pokračovať od 05.02. 2018.


 

 
 
 
 
 
 

    Súvisiaci obrázok 

Rodine Ďuránovej a Fafrákovej za pomoc pri úprave areálu školského dvora materskej školy.