Súvisiaci obrázok 

Rodine Ďuránovej a Fafrákovej za pomoc pri úprave areálu školského dvora materskej školy.