Mgr. Henrieta Hliváková, triedny učiteľ

Mgr. Henrieta Hliváková, triedny učiteľ

Pedagogický zamestnanec -  6. trieda

 

www.facebook.com