Bc. Marcela Gazdíková, triedny učiteľ

Bc. Marcela Gazdíková, triedny učiteľ

Pedagogický zamestnanec - 1. trieda

 

 

www.facebook.com