Mgr. Ľubica Madarászová, triedny učiteľ

Mgr. Ľubica Madarászová, triedny učiteľ

Pedagogický zamestnanec - 3. trieda

 

 

www.facebook.com