Mgr. Eva Škorňová, triedny učiteľ - 5. trieda

Mgr. Eva Škorňová, triedny učiteľ - 5. trieda

Zástupkyňa riaditeľky             

 

 

www.facebook.com