Rodičovská rada pri Materskej škole  Kyjevská 2020/14, Rožňava

 

 

Predseda:

Zuzana Gríger Froncová

5. trieda

Podpredseda:

Mgr. Henrieta Smetanková

2. trieda

Členovia:

JUDr. Ing. Číková

PhDr. Štoberová

Erika Repková    

1. trieda

1. trieda

4.trieda 

Mgr. Katarína Pazerová

6.trieda

Mgr. Andrea Polgáryová

 

                        5. trieda

Lucia  Požgová

3. trieda

 

 

 

 

 

Rada školy pri Materskej škole Kyjevská 2020/14, Rožňava

 

Mária Mikulecká – predseda RŠ             zástupca pedag. zamestnancov

Hildegarda Támárová                              zástupca pedag. zamestnancov

Katarína Filčáková                                   zástupca prevádz. zamestnancov

PhDr. Zuzana Bernáth                             zástupca rodičov

Zuzana Gríger Hroncová                         zástupca rodičov

Mgr. Erika Kendereš                                zástupca rodičov

Mgr. Arpád Laco                                      zástupca zriaďovateľa

Mgr. Matúš Bischof                                 zástupca zriaďovateľa

Ing. Ján Lach                                           zástupca zriaďovateľa