Rodičovská rada pri Materskej škole  Kyjevská 2020/14, Rožňava

 

 

Predseda:

Zuzana Gríger Froncová

3. trieda

Podpredseda:

Ing. Stanislava Hudáková

4. trieda

Členovia:

Mgr. Smetanková

Erika Repková

1. trieda

2. trieda

Mgr. Katarína Pazerová

4. trieda

Mgr. Veronika Gálová

2. trieda

Mgr. Lucia Vajsová

3. trieda

Mgr. Andrea Polgáryová

6. trieda

 

 

 

Rada školy pri Materskej škole Kyjevská 2020/14, Rožňava

 

Mária Mikulecká – predseda RŠ             zástupca pedag. zamestnancov

Hildegarda Támárová                              zástupca pedag. zamestnancov

Katarína Filčáková                                   zástupca prevádz. zamestnancov

PhDr. Zuzana Bernáth                             zástupca rodičov

Zuzana Gríger Hroncová                         zástupca rodičov

Mgr. Erika Kendereš                                zástupca rodičov

Mgr. Arpád Laco                                      zástupca zriaďovateľa

Mgr. Matúš Bischof                                 zástupca zriaďovateľa

Ing. Ján Lach                                           zástupca zriaďovateľa