Neobyčajné obyčajné jablko

17.10.2012 15:02

 

                                                        

                                              Materská škola Ul. kyjevská 2020/14 Rožňava

                                                    a Spoločnosť pre predškolskú výchovu

                                                                  v regióne Rožňava

 

                                     Srdečne pozývajú starších aj mladších priaznivcov materskej školy

                                                                      na podujatie

 

                                   Neobyčajné obyčajné jablko

 

                                                       7. novembra na príjemný podvečer v čase 

                                                          od 15.30 hod. ožije materská škola

                                                   tradíciou ochutnávania jabĺk a detskou radosťou.

 

                                                       Celé odpoludnie Vás budú sprevádzať

                                         tvorivosť vašich vnúčat, známe aj neznáme chute a vône jablka

                                                                  a malá výstavka jabĺk.

 

                                 Na Vašu návštevu sa teší Ladislav Mihalik LAAX Rožňava - sponzor ochutnávky jabĺk

www.facebook.com