Týmto vyjadrujeme srdečnú vďaku Jozefovi Majkutovi, ktorý pomohol našej materskej škole vymaľovaním školskej jedálne a vstupnej chodby.