POZVÁNKA

 

Mesto Rožňava a poslanci Mestského zastupiteľstva v Rožňave v spolupráci s Občianskym združením „Otvor dvor“

Vás pozývajú na 1. diskusné fórum,

ktoré sa bude konať dňa 31.1.2018 v spoločenskej sále Mestského úradu, Šafárikova 29, Rožňava

 

Občania nášho mesta, majú možnosť priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Finančná čiastka vyčlenená na participatívnu časť rozpočtu v roku 2018 na občianske projekty je navrhovaná v sume 50 000 Eur. Spoločným cieľom je, aby sme tieto finančné prostriedky využili na tvorbu a realizáciu vašich nápadov pre zlepšenie kvality života občanov mesta. Našim zámerom je zapojiť do spolupráce aj vás občanov, aby ste boli účastní pri rozhodovaní na projektoch a investíciách samosprávy nášho mesta. 

          Veríme, že vás táto možnosť a myšlienka spolupodieľať sa na skvalitnení života vás občanov zaujala a prijmete naše pozvanie.

 

 

 

Koordinátor projektu: Mgr. Dionýz Kemény