NAJBLIŽŠIE AKTIVITY

 

·        Deň materských škôl na Slovensku – športová aktivita: 3.11.2017

·        Úcta starším – stretnutie detí a starých rodičov /3.-6.trieda/ - 8.11.2017

·        Ochutnávky netradičných jedál - 8.11.2017

·        Rozvíjanie environmentálneho povedomia realizáciou ekohier.

·         Získavať pozitívny vzťah k vode, základy plaveckých spôsobilostí zrealizovaním   Predplaveckej prípravy - začiatok 7.11.2017, 8,30 hod.

·        Návšteva ambulancie zubného a detského lekára.

·        Ujo Ľubo v materskej škole – hudobné predstavenie: 21.11.2017/10,00 hod./1 €

·        Zasadnutie rodičovskej rady 20.11.2017

·        Športové dopoludnie – projekt Detská atletika

·        Kabinet učebných pomôcok – Gazdíková, Lesňáková