DOKUMENTY

 Nové dokumenty sú označené ako "NEW"

Čo potrebujem do MS (1).docx (12994)

odpustenie príspevku docx (11520) - žiadosť o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy pre dieťa

jl.jpg (318400)  jedálny lístok: 11. decembra- 15. decembra 2017

Harmonogram denných činností.doc (28,5 kB)

Správa o výchove a vzdelávaní v MŠ za školský rok 2015/2016 .doc (129024)


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jedálny lístok 24.-28.11.2014.jpg (115051)