Prijímanie detí do materskej školy 

na školský rok 2017/2018

 

Riaditeľstvo Materskej školy Kyjevská 2020/14 Rožňava  oznamuje rodičom, že

od 03.05. do 10.05. 2017 

prijíma žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do tunajšej materskej školy na školský rok 2017/2018

denne od 7,30 hod. do 15,00 hod.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

 - prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku /1 rok  pred   nástupom do 1. ročníka ZŠ/

 - deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

 - deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

Pri zápise je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť platný občiansky preukaz,  rodný list dieťaťa a žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Tlačivo: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je k dispozícii v kancelárii riaditeľky materskej školy, na web sídle materskej školy alebo na web sídle mesta Rožňava.

 Na zápis sa rodič dostaví s dieťaťom. 

 

Mgr. E. Kelemenová, riaditeľka  MŠ

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt deti v škole - obrázky