SPONZORSTVO A PODPORA

 ,,Deti majú dostať také bohatstvo, o ktoré by neprišli, ani keby sa pri stroskotaní zachránili nahé“   (LIZARDI)

 

Pokiaľ máte záujem podporiť:

 - rast úrovne vzdelávania,

 - modernizáciu a obnovu učebných pomôcok

 - tvorbu finančných zdrojov pre lepšie materiálne podmienky na progresívny rozvoj školských a mimoškolských aktivít žiakov

 

Vopred Vám ĎAKUJEME

 

 

Materiálna podpora

  Sú veľké aj malé veci, bez ktorých sa v našej materskej škole nezaobídeme a sú súčasťou nášho každodenného života, napr. papier, nožničky, plastelína, farbičky, farby, toner, stierateľné fixky, zakladače, počítače, nábytok, ktorý môžeme využiť v učebniach, iných školských priestoroch a pod. Aj takéto darované veci nás potešia.

  

Finančná podpora

 Váš finančný príspevok nám pomôže pri nákupe potrebných vecí, ktorých nikdy nie je dosť:

 - učebné pomôcky

- knihy

- kopírovací stroj

- počítače

- tlačiarne

- dobudovanie počítačovej siete – prípojka v každej triede

 

 Osobná podpora

 Možno vás niečo na našej materskej škole zaujalo a chceli by ste nejakým spôsobom byť jej súčasťou. Príďte medzi nás. Kontaktujte vedenie materskej školy.

  

Ak ste sa rozhodli finančne podporiť našu materskú školu môžete využiť jednu z nasledujúcich možností:

 -         na príslušnom daňovom úrade odovzdáte tlačivo  Vyhlasenie o poukázaní sumy 2%  Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% z už zaplatenej dane z príjmov a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti do 31.3.2017

 

 Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno:

Rodičovské združenie pri materskej škole

Sídlo: Kyjevská 14, Rožňava

IČO: 17319617/ 422

Právna forma: občianské združenie

 

-         finančný dar

 

Váš finančný dar môžete zaslať na účet poštovým peňažným poukazom

typ „U“:  Číslo účtu: 0511921944 /0900, Slovenská sporiteľňa

 

Alebo na adresu poštovým poukazom typu „H“ 2. triedy

 Adresa:

Rodičovské združenie pri materskej škole

Kyjevská 14

048 01 Rožňava

                                    ĎAKUJEME