2013-11 Využ. interakt. tabule v MŠ

VYUŽÍVANIE INTERAKTÍVNEJ  TABULE V MŠ

Využívanie informačných technológií stále viac preniká aj do oblasti predprimárneho vzdelávania, čo umožňuje zaradiť do výchovno-vzdelávacej činnosti inovačné formy vzdelávania, medzi ktoré patrí aj oboznamovanie sa s PC či práca na interaktívnej tabuli.
Jej prínosom je najmä možnosť zaujímavou formou rozvíjať kompetencie detí a zároveň využívať ich tvorivosť a získané poznatky v jednotlivých oblastiach predprimárneho vzdelávania. Každé dieťa je aktívny účastník a má pri hre možnosť zažiť pocit úspechu.

V MŠ Ulica kyjevská 14  Rožňava sa dňa 21.11. 2013 v 5. triede uskutočnila prezentácia, na ktorú prijali pozvanie rodičia detí tejto triedy. Jej cieľom bolo priblížiť využívanie interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. Deti 5. triedy  pod vedením Mgr. Ľubici Madarászovej prostredníctvom edukačného programu –„Začínam sa učiť“ si zopakovali farby, geometrické tvary a počítanie do 10, usporadúvali obrázky podľa pokynov a precvičili si rôzne grafomotorické cvičenia.  Predviedli svoje vedomosti a zručnosti, ktoré sa  doteraz dokázali naučiť. Deti boli aktívne, pracovali s radosťou a nadšením. Prezentácia presvedčila prítomných rodičov o kvalitách tejto inovatívnej učebnej pomôcky. Boli milo prekvapení z úrovne vedomostí a zručností svojich detí.

 

Mgr. Ľ. Madarászová

učiteľka MŠ

 

VYUŽÍVANIE INTERAKTÍVNEJ TABULE V MŠ01.JPG (244498)
VYUŽÍVANIE INTERAKTÍVNEJ TABULE V MŠ02.JPG (223679)
VYUŽÍVANIE INTERAKTÍVNEJ TABULE V MŠ03.JPG (234872)
VYUŽÍVANIE INTERAKTÍVNEJ TABULE V MŠ04.JPG (260088)
VYUŽÍVANIE INTERAKTÍVNEJ TABULE V MŠ05.JPG (220113)
VYUŽÍVANIE INTERAKTÍVNEJ TABULE V MŠ06.JPG (230321)
VYUŽÍVANIE INTERAKTÍVNEJ TABULE V MŠ07.JPG (230667)
VYUŽÍVANIE INTERAKTÍVNEJ TABULE V MŠ08.JPG (236402)
VYUŽÍVANIE INTERAKTÍVNEJ TABULE V MŠ09.JPG (207631)
VYUŽÍVANIE INTERAKTÍVNEJ TABULE V MŠ10.JPG (225624)
VYUŽÍVANIE INTERAKTÍVNEJ TABULE V MŠ11.JPG (224693)